BELGIAN OFFICE, TAIPEI
比利時台北辦事處
 


Français

Home
About Belgium
Trade & Investment
Going to Belgium
Studying in Belgium

Belgians in Taiwan
Inschrijving bij BTA
Identiteitskaart
Paspoort
Naar Taiwan komen
Taiwan links
Activiteiten
Nieuws

Contact UsIdentiteitskaarten

De diplomatieke en consulaire posten in het buitenland kunnen consulaire identiteitskaarten afleveren aan Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland verblijven en zijn ingeschreven bij de post (uitgeschreven uit de gemeente in België). Deze identiteitskaarten hebben de volgende kenmerken:

 • sterk gelijkend op degene die door Belgische gemeenten worden afgegeven en met een machineleesbare strook
 • geldig 10 jaar voor volwassenen ouder dan 22 jaar, 5 jaar voor jongeren tussen 12 en 22 jaar, en onbeperkt geldig vanaf 75 jaar

Documenten die u moet indienen:

 • aanvraagformulier Word 2000-doc. Vul het formulier leesbaar in met zwarte inkt en in hoofdletters. Het is ook belangrijk de gewenste eerste taal van de identiteitskaart goed aan te duiden (Nederlands, Frans of Duits). Gelieve het vak bestemd voor de consulaire dienst niet in te vullen.

 • bladzijde twee van het aanvraagformulier Word 2000-doc. U tekent op deze bladzijde in het daartoe bestemde kader. De handtekening moet volledig binnen het kader staan, in zwarte inkt, geen doorhalingen of verbeteringen, niet vouwen. Kinderen die nog niet kunnen tekenen of personen die in de onmogelijkheid zijn van te tekenen laten het kader leeg !

 • 2 recente identiteitsfoto's in kleur of zwart-wit. De foto moet strikt aan de volgende voorwaarden beantwoorden: eigenlijke identiteitsfoto's (geen vakantiekiekjes of versneden groepsfoto's); formaat 45 x 35 mm; het hoofd neemt tussen minimum 25 mm en maximum 35 mm van de afbeelding in beslag; effen en heldere achtergrond zonder artistieke effecten zoals gordijnen, wolken, meubilair, landschappen etc; het gelaat moet in vooraanzicht genomen zijn, het hoofd niet gebogen en zonder schaduwen; het voorhoofd, de ogen, de kin en de neus moeten volledig onbedekt zijn en de houder mag geen hoofddeksel dragen.

  De handtekening en de foto worden gescand op het aanvraagformulier en vervolgens gereproduceerd op de identiteitskaart. Als ze niet strikt aan de voorschriften voldoen zoals hierboven beschreven, zal de aanvraag automatisch nietig worden verklaard !


 • uw vroegere identiteitskaart

 • kostprijs 11 euro (506 NTD) moet betaald worden op het moment van de aanvraag.

De kaart wordt aangemaakt in België en zal u worden bezorgd via onze diensten. De afgiftetermijn bedraagt ongeveer 4 weken.

Aanvraag per post:

 • in principe moet u persoonlijk uw identiteitskaart komen aanvragen. Aanvragen per post worden enkel aanvaard indien u ingeschreven bent en in uw dossier reeds foto en handtekening beschikbaar zijn.
 • versturen gebeurt op kosten en op risico van de aanvrager. De Belgische Staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of mogelijke schade ingevolge het niet ontvangen van de identiteitskaart door de bestemmeling.
 • foto's en handtekening op het aanvraagformulier mogen niet geplooid worden
 • voeg de foto's bij in het zelfklevend hoesje of in een aparte enveloppe (foto's niet kleven, nieten of op een andere manier vasthechten aan het aanvraagformulier)
 • schrijf uw naam op de keerzijde van de foto's


 

 


Copyright © 1999-2004 Belgian Office Taipei
This page was last updated on Tuesday November 30, 2004