BELGIAN OFFICE, TAIPEI
比利時台北辦事處
 


Français

Home
About Belgium
Trade & Investment
Going to Belgium
Studying in Belgium

Belgians in Taiwan
Inschrijving bij BTA
Identiteitskaart
Paspoort
Naar Taiwan komen
Taiwan links
Activiteiten
Nieuws

Contact UsPaspoort

Vanaf 1 december 2002 worden de paspoorten centraal aangemaakt in België. Deze paspoorten bevatten de modernste beveiligingskenmerken en een machineleesbare strook die de personencontrole aan de grenzen vlotter laat verlopen. Enkel Belgen die officieel zijn ingeschreven in deze post (uitgeschreven uit de gemeente in België) kunnen hun paspoortaanvraag indienen via dit kantoor.

Door deze nieuwe procedure is de afgiftetermijn voor een nieuw paspoort ongeveer 4 weken. Gelieve hiermee rekening te houden en uw paspoortaanvraag tijdig in te dienen.

U kunt een nieuw paspoort aanvragen met een geldigheidsduur voor vijf jaar. Let erop dat deze paspoorten niet kunnen verlengd worden. Kinderen worden sinds enkele jaren niet meer ingeschreven in het paspoort van hun ouders zoals vroeger. Ze moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort. Het paspoort voor kinderen tot 18 jaar is steeds 5 jaar geldig.

Documenten die u moet indienen voor een paspoortaanvraag:

 • aanvraagformulier Word 2000-doc. Vul het formulier leesbaar in met zwarte inkt en in hoofdletters. Het is ook belangrijk de gewenste taal voor het paspoort goed aan te duiden (Nederlands, Frans of Duits). Gelieve het vak bestemd voor de consulaire dienst niet in te vullen.

 • bladzijde twee van het aanvraagformulier Word 2000-doc (model A). U tekent op deze bladzijde in het daartoe bestemde kader. De handtekening moet volledig binnen het kader staan, in zwarte inkt, geen doorhalingen of verbeteringen, bladzijde niet vouwen. Kinderen die nog niet kunnen tekenen of personen die in de onmogelijkheid zijn van te tekenen laten het kader leeg !

 • 2 recente paspoortfoto's in kleur. De foto moet strikt aan de volgende voorwaarden beantwoorden: eigenlijke identiteitsfoto's (geen vakantiekiekjes of versneden groepsfoto's); formaat 45 x 35 mm; het hoofd neemt tussen minimum 25 mm en maximum 35 mm van de afbeelding in beslag; effen en heldere achtergrond zonder artistieke effecten zoals gordijnen, wolken, meubilair, landschappen etc; het gelaat moet in vooraanzicht genomen zijn, het hoofd niet gebogen en zonder schaduwen; het voorhoofd, de ogen, de kin en de neus moeten volledig onbedekt zijn en de houder mag geen hoofddeksel dragen.

  De handtekening en de foto worden gescand op het aanvraagformulier en vervolgens gereproduceerd in het paspoort. Als ze niet strikt aan de voorschriften voldoen zoals hierboven beschreven, zal de aanvraag automatisch nietig worden verklaard !


 • uw huidig paspoort.

 • bedrag van 3634NTD (5 jaar). Voor kinderen tot 18 jaar moeten enkel de produktiekosten worden betaald d.i. 1334 NTD.

Belangrijke opmerkingen:

 • Belgen die dringend moeten reizen zullen een voorlopig paspoort kunnen krijgen met beperkte geldigheid tot maximaal 6 maanden (aanvraagformulier in Word). U voegt bij het formulier twee foto's.

Paspoortaanvraag per post:

 • in principe moet u persoonlijk uw paspoort komen aanvragen. Aanvragen per post worden enkel aanvaard indien u ingeschreven bent en in uw dossier reeds foto en handtekening beschikbaar zijn.
 • versturen gebeurt op kosten en op risico van de aanvrager. De Belgische Staat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of mogelijke schade ingevolge het niet ontvangen van het paspoort door de bestemmeling.
 • foto's en handtekening op het aanvraagformulier mogen niet geplooid worden
 • voeg de foto's bij in het zelfklevend hoesje of in een aparte enveloppe (foto's niet kleven, nieten of op een andere manier vasthechten aan het aanvraagformulier)
 • schrijf uw naam op de keerzijde van de foto's

Opmerkingen met betrekking tot de oude paspoorten:

 • de oude paspoorten blijven geldig tot maximum 29.11.2007

Voor verdere informatie, kunt u steeds met ons contact opnemen.

 

 


Copyright © 1999-2004 Belgian Office Taipei
This page was last updated on Friday January 07, 2005