Vrijblijvend advies voor Belgische reizigers naar Taiwan

N.a.v. het SARS probleem is het raadzaam voor de Belgische Taiwanreiziger zich bekend te maken bij de diensten van Beltrade en een contactpersoon in Belgie op te geven die bij eventuele problemen kan worden ingelicht. De aangifte kan per mail of fax gebeuren met opgave van naam, adres in Taiwan, telefoonnummer en andere nuttige inlichtingen die er toe bijdragen u te kunnen contacteren.

 

Conseil informel pour le voyageur belge a Taiwan

Concernant des problèmes de SARS à Taiwan, il est opportun pour le voyageur belge à Taiwan de se faire connaître auprès des services de Beltrade et d'indiquer une personne en Belgique qui pourrait être contactée et informée en cas de problème. La déclaration peut se faire par mail ou fax en indiquant le nom, adresse à Taiwan, numéro de téléphone et autres informations utiles, qui contribueraient à pouvoir vous contacter.