BELGIAN OFFICE, TAIPEI
比利時台北辦事處
 


Français

Home
About Belgium
Trade & Investment
Going to Belgium
Studying in Belgium

Belgians in Taiwan
Inschrijving bij BTA
Identiteitskaart
Paspoort
Naar Taiwan komen
Taiwan links
Activiteiten
Nieuws

Contact UsInschrijving

Uw inschrijving bij de BOT geeft u toegang tot dezelfde diensten als die aangeboden worden op uw Belgisch gemeentehuis, zoals aanvraag van paspoorten, informatie en akten betreffende nationaliteit en burgerlijke stand, notariële akten, en andere administratieve aangelegenheden.

Om u efficiënt en snel bijstand te kunnen verlenen in deze zaken, is het belangrijk dat uw administratief dossier bij BOT volledig en up-to-date is. Geef daarom elke verandering van adres, telefoon, burgerlijke staat (huwelijk, echtscheiding, geboorte,...) enz. onmiddellijk door.

U kan zich enkel inschrijven bij BOT indien u effectief in deze regio woont. Volgende documenten zijn daarvoor nodig:

  • "Model 8" : u ontvangt dit bewijs van schrapping wanneer u zich op het gemeentehuis in België laat uitschrijven. Indien u reeds in Taiwan verblijft, kan u het gemeentehuis ook schriftelijk op de hoogte brengen van uw vertrek. Indien u reeds in het buitenland ingeschreven was, hebt u geen Model 8 nodig. U deelt ons dan gewoon uw laatste verblijfplaats mee.
  • inschrijvingsformulier: u kan hier het inschrijvingsformulier downloaden.
  • u overhandigt ons uw Belgische identiteitskaart. Deze kaart, afgeleverd in België blijft trouwens maar geldig gedurende 2 maanden na schrapping uit de gemeente.
  • copie van uw Taiwanese "Alien Resident Certificate" (ARC)

Opmerking:
Indien u wenst ingeschreven te blijven in de gemeente in België, maar effectief in Taiwan verblijft, kunt u zich toch best aanmelden bij onze diensten, zodat we u kunnen contacteren indien nodig (zelfde inschrijvingsformulier als hierboven). U ontvangt dan ook de berichten die we regelmatig naar de Belgen in Taiwan verzenden (cultureel, activiteiten, laatste nieuws etc).


 

 


Copyright © 1999-2004 Belgian Office Taipei
This page was last updated on Monday June 28, 2004